Søknadsskjema

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland.

Det gis ikke penger til drift , reiser, sponsorstøtte eller enkeltpersoner.

Vennligst fyll ut opplysninger om gavesøker. Du vil ikke kunne sende inn søknaden før du har fylt ut alle feltene. Det må ikke være røde felter i søknadsskjemaet.
Navn på søker (hentes automatisk fra Brønnøysundregisteret)

Når du har trykket "Send", vil du få muligheten til å laste opp vedlegg til din søknad. Du vil få en kopi av søknad med en gang den er blitt sendt på din e-postadresse. Hvis du ikke mottar kopi, har ikke stiftelsen mottatt søknaden. Vennligst kontakt stiftelsen på post@stiftelsensrbank.no.